Komunikat o przedłużeniu konkursu "Czyżykowo dawniej i dziś".

Organizator konkursu "Czyżykowo dawniej i dziś" informuje, iż zgodnie z punktem 1 i podpunktem 1.4 Regulaminu konkursu wydłuża się czas trwania konkursu do dnia 5 września 2018 roku włącznie.

W związku z powyższym przesunięciu - wydłużeniu ulegają wszystkie inne terminy podane w Regulaminie przez Organizatora odnosnie realizacji Konkursu to jest: Zwycięzcy Konkursu - Finaliści zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 7 września 2018 r.

Laureaci głównych dziesięciu nagród konkursu - Finaliści zostaną powiadomieni osobiście o wygranej do 07.09.2018 r. w oparciu o dane zgłoszeniowe. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Nagrody pocieszenia będą wydane uczestnikom po zakończeniu konkursu.

Od 9 września 2018 roku - Organizator będzie się kontaktować z uczestnikami w celu ustalenia odbioru nagród pocieszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby. Nagrody nie odebrane do 22 września 2018 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

Konkurs: "Czyżykowo Dawniej i Dziś"

Osiedle Czyżykowo w roku 2018 obchodzi 110-tą rocznicę włączenia wsi Czyżykowo do Tczewa. Z tej okazji członkowie dwóch tczewskich Stowarzyszeń wpadli na pomysł przeprowadzenia swego rodzaju akcji społecznej upamiętniającej historię oraz łączącą przeszłość osiedla z jego współczesnością.

Tomasz Kajzer ze Stowarzyszenia Gospodarcze Kociewie oraz Kazimierz Mokwa ze Stowarzyszenia „Górki” zapraszają w szczególności mieszkańców osiedla Czyżykowo do udziału w akcji społecznej polegającej na przeprowadzeniu konkursu fotograficznego pod nazwą „Czyżykowo dawniej i dziś”, w której do wygrania jest 10 zestawów wyprawek szkolnych oraz nagrody pocieszenia – zeszyty szkolne z małym zestawem długopisów za każdy przekazany zestaw fotografii.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie

Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie powstało poprzez przekształcenie dnia 11.09.2015 roku dotychczas istniejącego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy i Miasta Tczew z siedzibą w Czarlinie.

Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

Czytaj więcej...