poniedziałek, czerwiec 17, 2019

Komunikat o przedłużeniu konkursu "Czyżykowo dawniej i dziś".

Organizator konkursu "Czyżykowo dawniej i dziś" informuje, iż zgodnie z punktem 1 i podpunktem 1.4 Regulaminu konkursu wydłuża się czas trwania konkursu do dnia 5 września 2018 roku włącznie.

W związku z powyższym przesunięciu - wydłużeniu ulegają wszystkie inne terminy podane w Regulaminie przez Organizatora odnosnie realizacji Konkursu to jest: Zwycięzcy Konkursu - Finaliści zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 7 września 2018 r.

Laureaci głównych dziesięciu nagród konkursu - Finaliści zostaną powiadomieni osobiście o wygranej do 07.09.2018 r. w oparciu o dane zgłoszeniowe. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Nagrody pocieszenia będą wydane uczestnikom po zakończeniu konkursu.

Od 9 września 2018 roku - Organizator będzie się kontaktować z uczestnikami w celu ustalenia odbioru nagród pocieszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby. Nagrody nie odebrane do 22 września 2018 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.