Stowarzyszenie
Gospodarcze Kociewie

„Po pierwsze rozum, po drugie ciężka praca.”